Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Strategie i programy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021

Kliknij tutaj, by pobrać uchwałę

Kliknij tutaj, by pobrać strategię

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2014).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2015).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2016).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2017).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2018).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2019).

Kliknij tutaj, by pobrać Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 (dane za rok 2020).


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Kliknij tutaj, by pobrać program 


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Więcbork na lata 2017-2022

Kliknij tutaj, by pobrać program 


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Kliknij tutaj, by pobrać program.


Diagnoza lokalnych zagrozeń społecznych

Kliknij tutaj, by pobrać diagnozęOpublikował: Paweł Węgrzyn
Publikacja dnia: 28.09.2021
Podpisał: Tomasz Siekierka
Dokument z dnia: 14.04.2011
Dokument oglądany razy: 6 762