Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) na Koordynatorów do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku wyznaczeni zostali: Pani Ewa Chodera i Pan Paweł Węgrzyn.

ZARZĄDZENIE Nr DO.021.28.2020 DYREKTORA MGOPS w Więcborku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Kliknij tutaj, by pobrać Zarządzenie.

Do zadań Koordynatorów należy przede wszystkim:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez MGOPS;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez MGOPS;
3) monitorowanie działalności MGOPS w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Ewa Chodera

tel. 52 389 53 60
e-mail: ewa.chodera@mgopswiecbork.pl

Paweł Węgrzyn
tel. 52 389 53 54
e-mail: pawel.wegrzyn@mgopswiecbork.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,
ul. Mickiewicza 22a,
89-410 Więcbork.Opublikował: Paweł Węgrzyn
Publikacja dnia: 01.10.2020
Podpisał: Paweł Węgrzyn
Dokument z dnia: 01.10.2020
Dokument oglądany razy: 5 422