Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne w 2021 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Kliknij tutaj, by pobrać plan.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja - 26.07.2021 r.)

Kliknij tutaj, by pobrać plan.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (aktualizacja - 17.11.2021 r.)

Kliknij tutaj, by pobrać plan.


Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresie od 13 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla ok 36 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b89a483-56de-4cf8-8623-f1500f76741e

ID postępowania: 9b89a483-56de-4cf8-8623-f1500f76741e

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie BIP:

Kliknij tutaj, by pobrać Ogłoszenie o zamówieniu

Kliknij tutaj, by pobrać Specyfikację Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją z otwarcia ofert

Kliknij tutaj, by zapoznać się z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania 


Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresie od 13 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla ok 36 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4e3b5a2-4638-40db-8408-7554c04d08e7

ID postępowania: b4e3b5a2-4638-40db-8408-7554c04d08e7

Kliknij tutaj, by pobrać Ogłoszenie o zamówieniu

Kliknij tutaj, by pobrać Specyfikację Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją z otwarcia ofert

Kliknij tutaj, by pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. do szkół w gminie Więcbork (tj. do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Szkoły Podstawowej im. Jana i Elżbiety Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Zakrzewku), gorących posiłków jednodaniowych, dla ok 32 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ffcbb1f-97a7-4154-af7e-b7600ab32e65

ID postępowania: b3ffcbb1f-97a7-4154-af7e-b7600ab32e65

Kliknij tutaj, by pobrać Ogłoszenie o zamówieniu

Kliknij tutaj, by pobrać Specyfikację Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać informację z otwarcia ofert

Kliknij tutaj, by pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork.

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8bcd11b1-8b65-4f0c-9dd6-3437250758a8

ID postępowania: 8bcd11b1-8b65-4f0c-9dd6-3437250758a8

Kliknij tutaj, by pobrać Ogłoszenie o zamówieniu

Kliknij tutaj, by pobrać Specyfikację Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kliknij tutaj, by zapoznać się z informacją o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kliknij tutaj, by pobrać informację z otwarcia ofert

Kliknij tutaj, by pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Paweł Węgrzyn
Publikacja dnia: 22.12.2021
Podpisał: Paweł Węgrzyn
Dokument z dnia: 15.02.2021
Dokument oglądany razy: 4 497