Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowiska pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko do obsługi dodatku węglowego. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony na pełen etat od października 2022 r. do stycznia 2023 r. 

Wykształcenie: minimum średnie, pożądane wyższe administracyjne. 

Mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 389 53 52.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o obywatelstwie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące figurowania w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksunym.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o obywatelstwie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj,by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące figurowania w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksunym. 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o obywatelstwie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj,by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące figurowania w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksunym. 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o obywatelstwie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj,by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące figurowania w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksunym. 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystenta rodziny

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik socjalny

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Ogłoszenie Nr 1101.1.2020

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 12 maja 2020 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: Księgowy w Dziale Finansowo-Kadrowym

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Ogłoszenie Nr 1101.3.2019

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 4 grudnia 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego

w Dziale Finanansowo-Kadrowym

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.


Ogłoszenie Nr 1101.2.2019

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 4 grudnia 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik socjalny

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pomoc administracyjna

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Ogłoszenie Nr 1101.1.2019

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 14 stycznia 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o niekaralności.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: Inspektor w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Ogłoszenie Nr 1101.2.2018

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora

w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj,by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kliknij tutaj, by pobrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij tutaj, by pobrać informację podawaną w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

poszukuje kandydata na stanowisko:

Księgowy

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: księgowy w Dziale Finansowo-Kadrowym

Kliknij tutaj, by pobrać informację.


Ogłoszenie Nr 1101.1.2018

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOłECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 19 stycznia 2018 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego

w Dziale Finansowo-Kadrowym

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy.

Kliknij tutaj,by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent rodziny 

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny.

Kliknij tutaj, by pobrać szczegółową informację.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Kliknij tutaj, by pobrać szczegółową informację

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na dwa stanowiska: REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I

ALIMENTACYJNYCH

Kliknij tutaj,by pobrać informację


OGŁOSZENIE NR 1101.1.2016

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁEZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 4 marca 2016 r.

O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZNE

Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent rodziny 

(powtórne ogłoszenie)

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor ds. kulturalno-oświatowych

(powtórne ogłoszenie)

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent rodziny 

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Kliknij tutaj, by przeczytać ogłoszenie o ofercie pracy.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej.

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie.

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

Kliknij tutaj, by pobrać szczegółową informację

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: REFERENT W DZIALE ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYM

Kliknij tutaj, by pobrać informację


OGŁOSZENIE Nr 1101.1.2015

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 16 stycznia 2015 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kliknij tutaj, by pobrać informację


OGŁOSZENIE Nr 1101.3.2014

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Pomocy Środowiskowej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Kliknij tutaj, by pobrać informację


OGŁOSZENIE Nr 1101.2.2014

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 5 czerwca 2014 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KADROWYM

Kliknij tutaj, by pobrać informację


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu nr 1101.1.2014

Kliknij tutaj, by pobrać listę


OGŁOSZENIE Nr 1101.1.2014

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU

z dnia 10 stycznia 2014 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego

w Dziale Finansowo-Kadrowym

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kliknij tutaj, by pobrać opis stanowiska pracy


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: KSIĘGOWY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać informację


Ogłoszenie Nr 2/2013
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
z dnia 15 marca 2013 r.
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Księgowego

w Dziale Finansowo-Kadrowym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: REFERENT w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać informację


Ogłoszenie Nr 1/2013
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
z dnia 11 lutego 2013 r.
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

Kliknij tutaj, by pobrać informację


Ogłoszenie Nr 2/2011
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
z dnia 20 września 2011 r.
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referenta
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na stanowisko: REFERENT w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by przeczytać informację


Ogłoszenie Nr 1/2011
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
z dnia 5 września 2011 r.
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referenta
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku

Kliknij tutaj, by pobrać ogłoszenie

Kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieOpublikował: Paweł Węgrzyn
Publikacja dnia: 16.01.2023
Podpisał: Tomasz Siekierka
Dokument z dnia: 05.09.2011
Dokument oglądany razy: 25 261